Thursday, 31 January 2013

KHAMBHALIYA ZIYARAT-DAWOODI BOHRA


STATE: GUJARAT.      
PLACE: KHAMBHALIYA
ZIYARAT: SYEDI LUQMANJI BIN DAWOODJI (AQ),
                  SYEDI AMINJI BIN AADAMJI (AQ).                    
MAZAAR: VOHRA MUSHAFIR KHANA, SALAYA ROAD, NEAR LAKE, KHAMBHALIYA.


No comments:

Post a Comment